piggvar plattfisk

Fiska plattfisk med bottenmete - Så här gör du

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Bottenmete är, utan tvekan, den mest effektiva tekniken när det kommer till att fiska plattfisk. Plattfiskar lever nära eller direkt på havets botten, och de jagar också sitt byte här. Så för att fånga deras uppmärksamhet, behöver betet vara på platsen där de befinner sig.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du fångar plattfisk med bottenmete. Vi kommer att gå igenom de bästa platserna där du hittar plattfisken, utrustning och vilket bete du borde använda.

Platser där du hittar plattfisken

I havet hittar man vanligtvis plattfiskar i områden med sandbotten och annan mjukbotten. Detta beror på plattfiskens förmåga att gräva ner sig i sanden för att smälta in i sin omgivning. I sanden förblir oupptäckta för både byte och rovdjur genom sitt kamouflage.

På grund av plattfiskens förtjusning i sandbotten, är de också en vanlig syn i hamnområdet. Dessa områden erbjuder ofta bra bottenförhållanden för dessa arter, där de kan gräva ner sig samtidigt som det finns en stor tillgång till mat.

Men plattfiskar är också vanliga längre ut på öppet hav, och det finns många specifika platser som är särskilt kända för bra fiske efter just plattfisk.

Gullmarsfjorden på västkusten är exempelvis känd för att ha mycket plattfisk, liksom Öresund, vilket båda erbjuder utmärkta möjligheter för bottenmete. Andra områden inkluderar Bohuskusten, där arter som skrubbskädda och rödspätta kan fångas i stort antal.

Men om detta är platser som ligger långt bort från dig så är det alltid bra att testa att fiska i hamnar där du vet att det finns sandbotten. Då kommer det alltid finnas chans för plattfisk, även om du kanske inte får de största individerna på kroken.

Utrustning för att fiska plattfisk

För att öka dina chanser att lyckas med bottenmete efter plattfisk, så behöver du ha ett spö som kan hantera minst 50 gram kastvikter. Spöt ska också gärna ha en ganska stor känslighet i toppen men tillräcklig ryggrad.

Plattfiskar är nämligen kända för att vara försiktiga när de biter, så ett känsligt spö gör det betydligt enklare att märka av huggen på betet.

När det kommer till rullen, så fungerar både en mindre multirulle eller haspelrulle. Men för att kunna känna av huggen bra så är det viktigt att du har flätlina på rullen, gärna med en tjocklek mellan 0.12-0.20 mm.

När det gäller tackelval, så väljer många att fiska med en 40 grams tyngd tillsammans med två krokar med en bit lysslang på varje krok. Detta gör att fisken enklare upptäcker betet på större djup, samtidigt som du också får chansen att fånga mer än en fisk.

En annan populär fiskemetod efter plattfisk är genom släpfiske där man använder sig av en genomlöps pilk med upphängare. Ett populärt tackel för upphängare brukar då vara en bit gul slang, följt av tre pärlor, en spinnarsked, tre ytterligare pärlor, en liten gul jigg och slutligen en krok.

Men släpfiske är en annan fiskemetod som skiljer sig mycket från bottenmete, men om du är intresserad av att fiska plattfisk och har möjligheten till båt tycker jag helt klart att det är en fiskemetod du borde testa.

piggvar plattfisk

Bete när du fiskar plattfisk

De bästa betena för plattfiskfiske är ofta marina maskar, som borstmask och sandmask. Dessa maskar lever naturligt i samma miljöer som plattfisken och är en vanlig del av dess föda. Dessa maskar går normalt att hitta nedgrävda i sanden på grunt vatten.

För att rigga masken på kroken, trä kroken genom kroppen på masken flera gånger, från huvudet till svansen. Detta gör att masken sitter säkert på kroken och kan röra sig på ett naturligt sätt som lockar plattfisken.

Om du däremot inte har möjligheten att hitta borstmask och sandmask, så fungerar också räkor eller långsmala fläskstrimlor.

Om du fiskar med dessa beten kan det däremot vara bra att dela upp betet i mindre delar eftersom många plattfiskar har en liten mun.

När ska man fiska plattfisk?

Plattfiskar är rovfiskar som är aktiva både dag och natt, så det går att fånga plattfiskar under hela dagen. Dock upplever jag, liksom många andra, att fisket ofta brukar vara som mest framgångsrikt tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

När det gäller årstider är hösten ofta den bästa tiden för fiske efter plattfisk. Under dessa månader samlas plattfisken i större skaror och rör sig närmare kusten för att leka, vilket ökar dina chanser att fånga dem.

Fördelen att fiska under hösten är också att vattnets temperatur börjar sjunka, vilket lockar plattfisken att söka mat mer aktivt för att lagra energi inför vintern.

Detta betyder dock inte att det är omöjligt att fånga plattfisk under andra tider på året. Utan du kan fortfarande lyckas med att fiska plattfisk under andra årstider. Men om du letar efter den optimala tiden för att maximera dina chanser att fånga plattfisk, är det framförallt under hösten som du borde fiska.


Du kanske också gillar