fiska i regn

Nappar fisken bättre när det regnar? - Regnets påverkan på fisket

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

När mörka moln samlas över himlen och regndropparna börjar falla, så kanske du börjar undra om du bör ge upp fiskeplanerna, eller om det fortfarande är en bra tid för att kasta ut linan och fiska.

I denna artikel kommer vi att dyka ner i fiskets värld och diskutera hur regn och väder påverkar fisket och fiskarnas beteende.

Regnets effekter på fiske

Att förstå hur regn påverkar fiske är avgörande för att kunna anpassa sina tekniker och maximera chanserna att fånga fisk.

Regnet har flera effekter på exempelvis vattnets syrehalt, temperatur och vattenklarhet som i sin tur kommer att påverka fisket.

Nedan går vi igenom mer ingående hur dessa olika faktorer påverkar fisket.

Hur regn påverkar syrehalten i vattnet

När det regnar syresätts vattnet av de fallande regndropparna och när syrehalten i vattnet ökar blir fisken ofta mer aktiv, eftersom syre hjälper dem att generera energi och därmed öka deras rörelseförmåga.

En högre syrehalt i vattnet kan därför potentiellt leda till fler napp på beten och drag, eftersom fisken blir mer benägen att jaga efter föda och röra på sig.

Detta innebär dock inte att det alltid är bättre att fiska i regn, eftersom andra faktorer också spelar in.

Regnets inverkan på vattnets temperatur

Regn kommer också att påverka vattnets temperatur, särskilt i ytliga skikt, vilket gör att fiskar som är känsliga för temperaturförändringar kan flytta sig till djupare eller grundare vatten beroende på deras artspecifika preferenser.

Vissa arter, som gädda, kan bli mer aktiva vid temperatursänkningar under varma dagar, medan andra arter, som öring och regnbåge, kanske inte påverkas lika mycket.

Effekter av grumligt vatten orsakat av regn

När det regnar kan vattnet också bli grumligare på grund av sediment och partiklar som virvlas upp från botten. Detta kan i sin tur göra det svårare för fiskarna att upptäcka beten och drag med synen.

Däremot så kan fiskarna fortfarande upptäcka beten genom att känna av rörelser och vibrationer i vattnet.

Kompensera därför för den minskade synligheten med beten och drag som skapar ljud och vibrationer, såsom spinnare och andra beten. Du kan också använda beten med mer tydliga färger för att locka fisken.

Anpassade fisketekniker för regniga förhållanden

Genom att anpassa dina fisketekniker och strategier för regniga förhållanden ökar du dina chanser att fånga fisk även när vädret inte är på din sida.

Med rätt beten, drag och taktik kan du bli en mer framgångsrik fiskare som är redo att möta alla utmaningar som regnet för med sig.

Nedan går vi igenom några tips för val av beten och hur du kan justera fiskestil och taktik baserat på regnet.

Val av beten och drag

När du fiskar i regniga förhållanden är det viktigt att välja beten och drag som är synliga för fisken trots grumligt vatten. Starka, kontrasterande färger som vitt, gult eller chartreuse kan göra det lättare för fisken att upptäcka ditt bete.

Större beten kan också vara mer effektiva eftersom de skapar mer rörelse och vibrationer i vattnet.

Andra beten som genererar ljud och vibrationer är särskilt effektiva under regniga förhållanden. Poppers skapar ytvågor och ljud som kan locka fisk som jagar nära ytan.

Spinnare är ett annat bra alternativ för att fiska i grumligt vatten, eftersom deras rörelser och vibrationer kan fånga fiskens uppmärksamhet även när synligheten är låg.

Justera fiskestil och taktik

Under regniga förhållanden kan det vara fördelaktigt att använda snabbare och mer aggressiva tekniker för att locka fiskens uppmärksamhet.

Till exempel kan du öka hastigheten på dina dragningar och använda mer kraftfulla och ryckiga rörelser för att imitera skadade eller panikslagna fiskar. Detta kan stimulera fiskens predatoriska instinkter och öka chansen för napp.

Var också uppmärksam på tecken som visar om fisken är aktiv eller passiv, och anpassa dina tekniker därefter.

Om fisken verkar vara mindre aktiv, kan du behöva använda mer långsamma tekniker vid exempelvis spinnfiske, medan du vid hög aktivitet kan vara mer aggressiv i ditt fiske.


Du kanske också gillar