fiska med nät

Fiska med nät: En enkel guide till nätfiske

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Är du nyfiken på hur det fungerar när man fiskar med nät? Kanske har du redan sett nät utspridda längs kusten eller observerat yrkesfiskare med nät i hamnen. Men vad innebär det egentligen, och vilka regler gäller vid nätfiske?

I den här artikeln kommer vi att gå igenom de olika typerna av fiskenät, hur man använder dem, samt gå igenom värdefulla tips och tekniker för att hjälpa dig att komma igång med nätfiske.

Olika typer av fiskenät

Fiske med nät är en konst som tar många former. Det finns olika typer av nät, och varje typ har sina egna specifika användningar och fördelar. Låt oss utforska dem:

Sättgarn (Stågarn)

Sättgarn, som ibland också kallas för stågarn, är nät som är noggrant är förankrade i vattnet. Normalt sätt är de fästa vid botten eller mellan två fasta punkter i vattnet genom två bojar, som bildar en barriär för att fånga fisk som passerar genom.

En variant av sättgarn är bottensatt garn, där nätets undre del specifikt är placerad så att den vilar på vattenbotten. Detta möjliggör fångster av arter som gärna simmar eller rör sig nära botten, som flundra eller torsk.

Vad är det då som gör sättgarn så bra? Det är väldigt effektiva samtidigt som de kräver en relativt låg arbetsinsats. Eftersom de är fasta och förankrade kräver de mindre aktiv övervakning jämfört med andra fiskemetoder.

Drivgarn

Drivgarn, som namnet tydligt antyder, är unika i sin konstruktion genom att de kan driva fritt i vattnet och inte är förankrade, exempelvis efter en båt. Denna rörlighet möjliggör att nätet kan fånga fisk som simmar in från sidan när nätet rör på sig.

En distinkt egenskap hos drivgarn är nätets överdel som är utformad för att ligga vid vattenytan. Denna design hjälper till att rikta in sig på och fånga de arter som gärna simmar och födosöker nära ytan.

Drivgarnets styrka ligger bland annat i dess flexibilitet. De kan placeras och anpassas till olika vattenförhållanden och fiskbeteenden.

Andra typer av nät

Förutom de mer kända sättgarnen och drivgarnen finns det också andra alternativ som kastnät. Kastnät är mindre, cirkulära nät som kastas ut över vattnet för att fånga småfisk eller betesfisk.

Även om kastnät inte är speciellt vanligt i Sverige, är de ganska vanliga i andra delar av världen. De är framförallt populära i tropiska och subtropiska områden och de brukar användas av småskaliga fiskare.

Fördelen med kastnät är att de är kostnadseffektiva, lätta att transportera och mångsidiga i användningen. Det är en teknik som kräver träning men erbjuder en unik och effektiv fiskeupplevelse.

Förberedelser för nätfiske

Precis som med alla fisketekniker kräver även nätfiske lite förberedelser. Det finns flera saker att överväga innan du åker ut med båten för att lägga i nätet.

  • Val av nät för fisketyp: Börja med att identifiera vilken typ av fisk du är ute efter. Sättgarn är effektiva för fisk som rör sig nära botten, medan drivgarn är mer lämpliga för arter som simmar nära ytan. Varje typ av fisk kräver en specifik nättyp.
  • Kontrollera nätets skick: Det är avgörande att inspektera nätet noggrant innan du ger dig ut. Titta efter trasiga eller skadade nätmaskor som kan behöva repareras. Ett nät i dåligt skick kan minska din fångst eller till och med gå sönder under fiske.
  • Nödvändig utrustning och verktyg: Förutom nätet behöver du vanligtvis andra verktyg som ankare, linor och kanske bojar för att kunna lägga ut dit nät.
  • Säkerhetsföreskrifter: Säkerhet ska alltid vara första prioritet. Se därför också till att du har nödvändig säkerhetsutrustning, som en flytväst och ett första hjälpen-kit om något skulle gå snett.

Hur man fiskar med nät: Steg för steg

Steg 1: Välj rätt nät

Att fiska med nät är inte bara att slänga nätet i vattnet; det börjar med att välja rätt nät för situationen. Vill du fiska i havet eller en sjö? Vilken fisk är du ute efter? Svaren på dessa frågor kommer att leda dig till rätt nät.

Steg 2: Kontrollera nätets skick

Innan du ger dig ut på vattnet, ta några minuter och undersök ditt nät. Hittar du några hål eller skador? Att hitta och reparera dem nu kan spara mycket tid och besvär senare.

Steg 3: Förbered din utrustning

Beroende på nätet och fisketypen kan olika utrustning behövas. Har du tillräckligt med bojar för att hålla nätet på ytan? Har du med ett ankare eller tyngder om du använder ett sättgarn?

Steg 4: Lägg ut nätet

Nu är det dags att få ditt nät i vattnet. För ett kastnät innebär detta en speciell kastteknik. Medan om du använder ett drivgarn kan du dra det efter båten samtidigt som du ror. Varje nät har sin metod, så lär dig hur du gör det rätt.

Steg 5: Ankring och flytmarkering

Om du använder ett sättgarn eller någon annan typ av förankrat nät, se också till att det är säkert på plats. Använd tydliga och färgglada bojar som hjälper dig att hitta nätet när det är dags att hämta in det.

Steg 6: Välj tid och plats

Inte alla fiskar är lika. Vissa rör sig mer på natten, andra gillar grunt vatten, och andra ännu djupare delar av sjön. Försök att förstå var och när du kan hitta fisken för bästa möjliga resultat.

Steg 7: Hämta nätet

Fiske med nät är verkligen inte en "sätt och glöm"-aktivitet. Du behöver komma tillbaka rätt snart och kolla ditt nät om du satt ut det på sjön.

Steg 8: Följ lagar och förordningar

Att fiska ansvarsfullt är viktigt. Var därför alltid medveten om att du följer de lagar och förordningar som finns på din plats, inklusive de som gäller maskstorlek, fiskezoner och säsonger.

Regler för nätfiske

Att fiska med nät är en väldigt effektiv metod, men den kommer med ett antal lagar och förordningar som måste följas. De här reglerna delas in i två huvudkategorier: regler för havsfiske och regler för insjöfiske.

Regler för nätfiske i havet

Havsfiskets regler är ofta komplexa och varierar beroende på geografisk region, fiskart och metod.

Nedan hittar du lite information om reglerna kring nätfiske i havet.

  • Skagerrak och Kattegatt: Maskstorlek får inte vara mindre än 120 mm på vatten som är grundare än 3 meter.
  • Östersjön: I vissa områden får näten inte ha mindre maskstorlek än 130 mm.
  • Säsong och Tid: Nätfiske är förbjudet under vissa perioder, och under tillåtna tider får näten endast stå ute från klockan 16.00 till 10.00, och maximalt 180 meter nät får användas.

Mer information om reglerna maskstorlekar och olika områden för nätfiske och olika arter går att inte på HaVs webbplats.

Förutom nätspecifika regler kan det finnas fredningsområden och tider då fiske av vissa arter är otillåtet.

Regler för nätfiske i sjö

Insjöfiske kommer med sin egen uppsättning regler och förordningar,.

Till att börja med så kommer du behöva ha ett fiskekort för den sjön du fiskar i. Beroende på vilken sjö eller vattenområde du planerar att fiska i kan du också behöva köpa till ytterligare tillstånd för att fiska med nät.

Beroende på vilken vatten du fiskar i kan det också finnas ytterligare regler som är artspecifika. Under vissa perioder på året är det exempelvis fredningstid för arter som gös, öring och harr som du behöver vara medveten om

För mer detaljerad information om insjöregler, inklusive fiskeregler för olika insjövatten i ditt närområde, rekommenderas ett besök på svenskafiskeregler.lansstyrelsen.se. Där hittar du mycket information om reglerna kring nätfiske i olikas insjövatten.


Du kanske också gillar