fiske förbjudet skylt

Fiskeregler - Lagar och regler för fritidsfiskare

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Har du någonsin känt dig osäker på fiskeregler när du står redo vid vattnet med spöt i handen? Fiskereglerna kan vara förvirrande, särskilt för nybörjare och till och med erfarna fritidsfiskare.

Men det är just detta problem vi vill lösa med denna artikel. Här tar vi dig genom de viktigaste reglerna, så att du kan njuta mer av fisket utan att oroa dig för om du gör rätt eller fel.

Fiskelagen

Fiskelagen handlar om vem som får fiska, var man får fiska och hur man får fiska. Det finns några viktiga saker som du kanske vill veta om:

Först och främst finns det olika typer av vatten där man får fiska:

  • Allmänt vatten inkluderar kusterna och stora sjöar som Vänern och Vättern. Alla svenska medborgare får fiska här gratis.
  • Enskilt vatten tillhör någon ägare, och kan exempelvis vara en sjö på någons mark. Ägaren bestämmer oftast vem som får fiska där.
  • Torneälvens fiskeområde har speciella regler och ligger i norr.

Om vi sedan går vidare till vad man får fiska med så kan fiskeredskapen delas in i tre huvudkategorier:

  • Rörliga redskap: Detta kan vara nät eller burar som du flyttar på. Här finns det regler om att du får använda upp till sex sådana samtidigt, eller fjorton om du fiskar hummer.
  • Fasta redskap: Detta är ett redskap som är stillastående och som du låter ligga kvar på ett ställe och ligger kvar mer än två dagar. Och för att använda dessa behöver också ett speciellt tillstånd.
  • Handredskap som fiskespön och pilkar som du håller i handen. Denna typen av redskap har vanligtvis en lina och får högst ha tio krokar.

Det finns också regler om vem som får fiska. Som svensk medborgare får man exempelvis alltid fiska i allmänt vatten, vilket är längs kusterna och i Sveriges fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Medan om du utländsk medborgare får du vanligtvis också fiska med handredskap, men med andra redskap krävs vanligtvis specifika tillstånd.

Till sist så behöver du också tänka på att fiska utan att hindra eller störa andra. Den som kommer först har rätt att fiska först, och du ska inte lämna något som förstör eller kan hindra andra från att vistas i området.

För mer information om fiskelagen kan du läsa mer här.

Fiskekort och fiskelicens

Fiskekort är nästan alltid nödvändiga när du fiskar i enskilda vatten och i vissa även allmänna vatten där det kan finns särskilda regler för exempelvis särskilda fiskemetoder. Fiskekortet ger dig rätt att fiska i ett visst område under en viss tid och med vissa redskap.

Normalt sätt går det att köpa fiskekort på olika sätt. Många områden erbjuder möjligheten att köpa fiskekort online via tjänster som iFiske, vilket är väldigt smidigt. Det är en bekväm och modern lösning som gör att du kan få ditt fiskekort direkt på din mobil vid vattnet.

Det brukar också gå att köpa fiskekort i butiker i närheten där du planerar att fiska, som sportbutiker eller turistinformation.

Skyddade områden och arter

För att skydda vissa fiskar under viktiga tider, som när de leker eller vandrar till sina lekplatser, finns det särskilda områden där fisket är begränsat. Dessa kallas för fredningsområden.

I fredningsområden får man normalt bara använda vissa redskap som inte fångar den art som skyddet är till för. Till exempel, om det finns en speciell zon där en viss fisk leker, kan det vara helt förbjudet att fiska där, eller så kanske det endast är tillåtet att använda specifika redskap som inte skadar eller inte kan användas för att fånga just den fisken.

Det finns också andra sätt som används att skydda fiskar. Ibland begränsas hur många redskap du får använda eller hur många fiskar du får fånga. Detta gör man för att se till att det inte fiskas för mycket och att fisken får en chans att föröka sig och hålla sitt bestånd starkt och friskt.

En särskild fisk som är skyddad i nästan alla svenska vatten är ålen. Ålen är en unik och viktig fisk, och den behöver extra skydd för att se till att den inte försvinner. Därför finns det speciella regler som gäller för ålfiske.

Sen finns det också vissa andra fiskar som är helt fridlysta såsom den atlantiska stören, vilket är skyddad av artskyddsförordningen.

Om du vill veta mer om var fredningsområdena finns och vilka regler som gäller i dem, kan du hitta informationen på kartor som finns tillgängliga på nätet såsom på Svenskafiskeregler.

Genom att följa reglerna för fredningsområden och skydda särskilda arter som ål, hjälper vi till att se till att fiskarna får en chans att leva och föröka sig.

Säsonger och tider

Vissa arter har specifika fredningstider. Det betyder att under vissa perioder på året är det inte tillåtet att fiska dessa arter. Detta är till för att ge dem en chans att leka och föröka sig.

Nedan hittar du en tabell som visar de olika fredningstiderna för olika arter i olika områden:

Art Fredningstid Område
Lax och öring 16 aug - 15 maj Svinesund och Idefjorden vid fiske med kilnot
Lax och öring 1 okt - 31 mars Kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt, m.m.
Lax och öring 1 jan - 31 dec Yttre havsområdet i Skagerrak och Kattegatt
Lax och öring 15 sep - 31 dec Kustvattenområdet mellan Kullens fyr och Torhamns udde
Sik 1 nov - 15 dec Kustvattenområdet inom Gotlands län
Hummer 1 dec - första måndagen efter 20 sep Skagerrak, Kattegatt och Östersjöns delområde 23 (Öresund), m.m.
Hummer med yttre rom 1 jan - 31 dec Skagerrak, Kattegatt och Östersjöns delområde 23 (Öresund)
Torsk, lyrtorsk, kolja 1 jan - 31 mars Inom trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt
Hälleflundra 20 dec - 31 mars Skagerrak och Kattegatt
Skrubbskädda 15 feb - 15 maj Östersjöns delområde 26-28, 29-syd
Piggvar 1 juni - 31 juli Östersjöns delområde 25, 26, 28 söder om lat. 56 50 N
Abborre och gädda 1 mars - 31 maj Kustvattenområdet inom Gotlands län, m.m.

Förutom de ovan nämnda fredningstiderna är det också viktigt att notera att gös ofta är en särskilt skyddad art i många svenska vatten.

Till exempel är fiske efter gös förbjudet i vissa fredningsområden i Vänern från och med 25 april till och med 25 maj. I många andra vatten kan liknande regler gälla, ofta med fredning under maj månad.

Vanliga frågor om fiskeregler

Får man fiska i naturreservat?

I Sverige varierar reglerna för fiske i naturreservat. Vissa områden har särskilda begränsningar eller totalt förbud mot fiske, medan på andra ställen kan det vara tillåtet.

Det är bäst att läsa mer om den exakta platsen för att få reda på reglerna för det specifika naturreservatet.

Får man fiska utan fiskekort?

Ja, längs kusterna och i Sveriges fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, får man fiska utan fiskekort. Detta gäller för handredskapsfiske.

Får man fiska gratis i havet?

I Sverige får du fiska gratis i havet. Det kan dock finnas särskilda regler för vissa fiskarter och fiskemetoder, så kontrollera de lokala reglerna. Exempelvis får du inte fiska havsöring under vissa tider på året.

Får man fiska i alla sjöar?

Med ett fiskekort får du fiska i de flesta sjöarna, men det finns särskilda vatten som har särskilda regler som begränsar eller förbjuder fiske. Det är viktigt att kontrollera reglerna för den specifika sjön innan du planerar att fiska. Exempelvis finns det särskilda regler för samernas rätt till fiske i vissa delar av landet.

Får man fiska kräftor?

För att få fiska kräftor i Sverige måste du normalt sätt vara yrkesfiskare eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten. Men i vissa sjöar och vattendrag kan du faktiskt fiska som privatperson och fritidsfiskare om du löser ett särskilt fiskekort för kräftfiske.


Du kanske också gillar