bäcköring

Catch and Release för nybörjare: En hållbar fiskemetod

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Har du någonsin funderat på hur vi kan bidra till att bevara våra vackra svenska fiskevatten för framtida generationer? Då borde du lära dig mer om konceptet Catch and Release.

Catch and Release handlar om att fånga fisken, uppleva stunden, och sedan släppa tillbaka den levande och oskadda fisken. Detta gör att vi kan fortsätta fiska och upprätthålla en balanserad fiskpopulation, samtidigt som vi respekterar naturen och dess invånare.

I den här guiden kommer vi att förklara konceptet i detalj, samt varför det är så viktigt för både miljön och fisket.

En återblick på Catch and Release

Catch and Release har sina rötter i början av 1900-talet, men det var först under 1950- och 60-talet som det började få en bredare acceptans bland sportfiskare.

Genom att erbjuda en unik kombination av spänning och utmaningar, samt bidra till bevarandet av fiskbeståndet och ekosystemskydd, har Catch and Release blivit en viktig del av en hållbar fiskekultur.

Fördelarna med Catch and Release sträcker sig långt bortom bara att släppa tillbaka fångade fiskar. Här är några av de mest betydande fördelarna:

 • Bevara fiskbestånd: Genom att släppa tillbaka fångade fiskar hjälper vi till att upprätthålla balansen i fiskpopulationerna och säkerställa ett hållbart fiske.
 • Skydda ekosystemet: Fiskar är en viktig del av vattenekosystemet och deras överlevnad är avgörande för att upprätthålla en frisk vattenmiljö. Catch and Release bidrar till att skydda dessa ekosystem och deras invånare.
 • Etiskt fiske: Genom att praktisera Catch and Release visar vi respekt för de fiskar vi fångar och deras liv, vilket skapar en mer etisk inställning till sporten.

Fiskelagar och regler: En grund för hållbarhet

I Sverige finns det en rad lagar och regler som styr fisket. Detta är fiskeregler som varje sportfiskare måste följa och de bidrar till en hållbar fiskepraktik och bevara fiskbeståndet. Nedan går vi igenom några saker som det finns regler om:

 • Minimimått och fångstkvoter: I många sjöar finns bestämmelser om minimimått och fångstkvoter för olika fiskarter. Fiskar som inte uppfyller dessa krav måste alltid släppas tillbaka.
 • Fredningsområden och -perioder: Vissa områden och tidsperioder är fredade för fiske för att skydda fiskbeståndet. Det är viktigt att vara medveten om dessa för att undvika oavsiktliga brott mot lagen.
 • Skyddade arter: Vissa fiskarter, såsom ål, är skyddade enligt svensk lag i många vatten och måste alltid släppas tillbaka om de fångas. Det är viktigt att känna till vilka arter som är skyddade och hur man bäst hanterar dem vid fångst.
 • Fiskekort och tillstånd: I många fiskevatten krävs det att man har ett fiskekort eller tillstånd för att fiska.
 • Användning av rätt utrustning: Det är viktigt att använda rätt typ av utrustning för att minimera skador på fisken vid fångst och återutsättning.

Att vara medveten om och följa dessa bestämmelser visar respekt för både naturen och de fiskar vi fångar, samtidigt som det bidrar till en positiv och långsiktig påverkan på våra svenska fiskevatten.

Fiskelycka med Catch and Release: Viktiga principer

Catch and Release handlar även om att förstå de viktiga principerna som ligger till grund för detta ansvarsfulla och etiska sätt att fiska.

När vi utför Catch and Release är det inte längre enbart om att fånga fisken, utan även om att visa respekt för naturen och dess invånare.

Hantera fisken med omsorg

Att hantera fisken på rätt sätt är en av de grundläggande principerna inom Catch and Release. För att säkerställa att fisken kan återvända till sitt naturliga habitat utan skador eller onödig stress är det viktigt att följa dessa riktlinjer:

 1. Vattenhantering: När du lyfter fisken ur vattnet, försök att göra det så snabbt och skonsamt som möjligt. Håll fisken nära vattenytan och undvik att lyfta den onödigt högt över marken. Använd också våta händer för att undvika att skada dess skyddande slemskikt.
 2. Andningshänsyn: Fiskar andas genom sina gälar, och det är viktigt att inte hindra deras andning under hanteringen. Undvik att sätta fingrarna över gälarna eller trycka för hårt på gälbågarna. Ge fisken möjlighet att andas emellanåt genom att hålla den under vattnet under lägre hantering.
 3. Undvika skador: Var försiktig när du tar bort kroken och använd gärna en bra fisketång för att minimera risken för skador på fisken. Om kroken sitter för djupt eller på ett känsligt ställe behöver du vara extra försiktig.

Konsten att släppa tillbaka fisken

När det är dags att släppa tillbaka fisken i vattnet är det viktigt att följa dessa steg för att säkerställa en smidig återförsättning och minimera stress för fisken:

 1. Återhämtning och säker återförsättning: Innan du släpper tillbaka fisken, ge den tid att återhämta sig från kampen genom att hålla den stadigt i vattnet och låta den vila. När fisken verkar pigg och redo att simma iväg, kan du försiktigt släppa taget om den och låta den återgå till djupet.
 2. Tips för att minimera stress för fisken: För att minimera stressen för fisken under återförsättningen, försök att undvika plötsliga rörelser och höga ljud. Använd också en våt håv eller våta händer när du hanterar fisken, för att undvika att skada dess skyddande slemskikt.

Genom att följa dessa viktiga principer inom Catch and Release kan du bidra till en mer ansvarsfull och hållbar fiskekultur, samtidigt som du skyddar och bevarar fiskbeståndet för framtida generationer.


Du kanske också gillar