fiska backöring

Fiska bäcköring - Så fångar du Sveriges skogspärla

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Bäcköring är en älskad fiskart bland många sportfiskare i Sverige, tack vare sin kampvilja och den natursköna miljö där den ofta hittas.

Bäcköring är en underart av öring och den trivs i kalla och syrerika vattendrag som bäckar, åar längre upp i Sverige. Den skiljer sig mycket från insjööring och havsöring genom sin mindre storleken.

I denna artikeln så kommer vi att gå igenom grundläggande fiskeredskap, betesval, när och var man ska fiska bäcköring, samt några enkla fisketekniker och strategier för att fånga bäcköring.

Fiskeredskap och utrustning för bäcköring

När man fiskar bäcköring så kan man använda sig av ett lätt och känsligt spö på ca 180-240 cm med en lättare kastvikt på 1-10 gram.

Spöt bör också vara diskret färgat, som kan kombineras med en liten och smidig haspelrulle med en jämn och mjuk broms. Bästa fiskelinan för bäcköring mörkfärgad flätlina på ca 0,06-0,10 mm för mindre synlighet och bättre känsla i kast och mothugg.

När det gäller krokar är det viktigt att välja en liten i krokstorlek 8-12, beroende på storleken på ditt bete. Krokarna ska också helst vara något sneda och diskret färgade för att inte skrämma fisken.

Det finns också många typer av beten som kan användas för bäcköring såsom flugor, spinnare och små jiggar. Mete med mask är också väldigt populärt och särskilt för metfiske med frilina i forsande bäckar.

Flugfiske med torrflugor och nymfer kan samtidigt också vara mycket effektivt för bäcköring. Det samma gäller för små spinnare och jigg som kan användas för att söka av större områden och locka fram hugget från mer aktiva fiskar.

När och var man ska fiska bäcköring?

Att veta när och var man ska fiska bäcköring är avgörande för framgångsrikt skogsfiske.

Nedan går vi igenom platserna där man brukar hitta bäcköring och annat som du behöver veta.

Årstider, tidpunkter och förhållanden för bäcköringsfiske

Bäcköring kan fiskas under hela fiskesäsongen, från tidig vår till sen höst, men de bästa tidpunkterna för att fiska bäcköring är helt klart under för- och sensommaren.

På våren, när isen smälter och vattnet börjar värmas upp, och då blir bäcköringen mer aktiv och börja söka efter föda. Eftersom bäcköringen leker under hösten, blir den extra hungrig och mer benägen att hugga på betet.

Fisket kan vara framgångsrikt både tidigt på morgonen och sent på kvällen, när solen inte är för stark och ljuset är dämpat. Bäcköring är rätt så känslig för starkt ljus och kan bli mer passiv under soliga dagar.

Hitta bäcköringens gömställen i vattendraget

För att hitta bäcköring i vattendraget är det viktigt att lära sig var de gömmer sig. Normalt sätt så söker bäcköring skydd vid stenar, klippor, trädrötter och överhängande växtlighet.

Mer strömmande partier och bakom stenar brukar också vara väldigt bra platser för fiske efter bäcköring. Detta är vanligtvis platser där det passerar mycket mat vilket gör det till naturliga födoplatser för bäcköringen.

När du fiskar bäcköring är det dock viktigt att smyga fram och vara tyst, eftersom bäcköring är mycket skygg och kan skrämmas iväg vid minsta störning.

Hur stor kan bäcköringen bli?

Bäcköringens storlek kan variera kraftigt beroende på flera faktorer, men den genomsnittliga fullvuxna bäcköringen brukar bli mellan 15 och 30 centimeter, men i vissa fall kan de bli ännu större.

Vikten för en vuxen bäcköring ligger oftast mellan 0,5 och 1,5 kilogram. Det är dock viktigt att notera att storleken kan variera kraftigt beroende på olika faktorer, som livsmiljö och tillgång till föda.

Det har exempelvis fångats bäcköring på upp till 60 centimeter och över 4 kilogram i vikt i Sverige, vilket visar att det finns potential för fisken att bli betydligt större än genomsnittet. Dessa större fiskar är dock väldigt ovanliga och kräver optimala förhållanden för bäcköringen att uppnå en sådan storlek.

Förutom livsmiljö och födotillgång påverkas bäcköringens storlek och tillväxt även av genetik, vattenkvalitet, temperatur och konkurrens från andra fiskar.

I vatten där bäcköringen har gott om utrymme och föda, samt låg konkurrens från andra arter, finns det större chans att fisken kan växa sig större.

Var kan man fiska bäcköring i Sverige?

I Sverige kan du hitta bäcköring i många olika vattendrag och miljöer över hela Sverige, och den trivs bäst i mindre bäckar och åar med kallt, klart och syrerikt vatten. Den kan även förekomma i sjöar och större vattendrag.

  • Norrland: Norra Sverige har ett stort antal vattendrag och skogsbäckar som är hem åt bäcköring.
  • Dalarna och Värmland: I dessa regioner finns det också många mindre bäckar och åar där bäcköring kan fiskas.
  • Södra Sverige: Även i södra Sverige finns det möjligheter att fiska bäcköring, även om det kanske inte är lika vanligt som i norra delarna av landet. Bäcköring finns bland annat i de flesta tillflöden till Ringsjön i Skåne, nordost om Malmö.

För att hitta specifika fiskeplatser och åar där man kan fånga bäcköring rekommenderar vi dig att kolla med lokala fiskeguider eller andra fiskare i det närområde.


Du kanske också gillar