regniga dagar

Ska man fiska när det regnar?

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Regniga dagar kan ofta leda till inställda planer. Men vad händer om jag berättade för dig att regnet faktiskt kan ge dig en fördel när det gäller fiske?

Att fiska i regnigt väder kan ge dig ett bra fiske, och det finns flera fördelar med att fiska när det regnar, som att regnet gör vattnet mer syrerikt vilket ökar aktiviteten.

Men det finns också några nackdelar med att fiska i regn, såsom att regnet kan spola ner grus och jord i sjön som gör vattnet grumligt. Detta gör det svårare för fisken att se betet.

I den här artikeln kommer vi att utforska dessa fördelar och nackdelar med att fiska i regnigt väder.

Fördelar med att fiska när det regnar

Att fiska i regnigt väder kan ha flera fördelar. För det första kan regnet ha en positiv effekt på fiskens beteende, vilket kan göra dem mer benägna att bita.

När regnet träffar vattenytan kommer vattnet att slå ner mer syre i vattnet, vilket kan leda till att fisken blir mer aktiv och huggvillig. Detta stämmer extra mycket på sommaren när vattnet är varmt och syrefattigt.

I rinnande vatten så kommer även vattenhastigheten öka och mer mat kommer att passera fiskens ståndplatser vilket också kan göra fiskar mer benägna att nappa i regn.

Regnet kan också bidra till att minska ljusets genomtränglighet i vattnet, vilket kan göra fisken mindre rädd för att bli upptäckt av andra rovdjur.

När ett större molnområde drar in så kan fisken också tro att det börjar bli kväll om det blir mörkare. Detta brukar också leda till en ökad aktivitet hos många rovfiskar såsom gädda.

En annan fördel med att fiska i regnigt väder är att det kan minska konkurrensen från andra fiskare. Många fiskare tenderar att undvika att fiska när det regnar, vilket kan lämna fler fiskar i vattnet för dig själv att fånga.

Nackdelar med att fiska när det regnar

Trots att fiske i regnigt väder kan ha flera fördelar, finns det också vissa nackdelar som man bör vara medveten om.

En av de största nackdelarna är att regn kan göra fisket mer utmanande. Regnet kan göra vattenytan mer turbulent, vilket kan göra det svårare att se fisken och manövrera fiskeutrustningen.

En annan nackdel med att fiska i regnigt väder är att det kan påverka fiskens beteende negativt.

Om du fiskar i sjöar med mycket närliggande skogar kan vattnet bli grumligt så att fisken har svårt att se bytet, vilket gör fisken mindre benägen att bita på kroken.

Om det redan är kallt så kan regnet också bidra till att sänka temperaturen ännu mer i vattnet, vilket kan göra fisken mindre aktiv och svårare att fånga eftersom den går djupare.

Om det slår om till lågtryck snabbt så brukar det också påverka många fiskar med sluten simblåsa, såsom abborre och gös. Detta leder vanligtvis till fisken försöker gå djupare, men om sjön är grund kan fisken inte gå tillräckligt djupt vilket leder till att fisken blir “trycksjuk”.

Slutligen så kan fiske i regnigt väder också vara en mindre bekväm upplevelse. Att vara ute i regnet kan vara kallt och blött, vilket kan göra fisket mindre njutbart.


Du kanske också gillar