fiska öring

Fiska Öring - Guide för Öringsfiske

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Har du någonsin känt frustrationen växa när öringen helt enkelt inte nappar? Du är inte ensam. Öringfiske kräver både tålamod och skicklighet, och många fiskare spenderar år med att förfina sin fiskemetod och för att hitta det bästa öringsvattnet.

Men om du nu försöker att ta ditt öringfiske till nästa nivå, eller om du är nyfiken på vad öringsfisket har att erbjuda, så är detta en artikel för dig.

Fakta om Öring

Öringen är inte bara en älskad sportfisk, den är också en väldigt fascinerande fisk som kan leva i flera olika miljöer, från bäckar till djupa hav. Dess förmåga att anpassa sig till olika habitat gör den till en intressant art för både sportfiskare och biologer.

I Sverige finns det främst tre typer av öring och dessa är: insjööring, havsöring och bäcköring.

  • Insjööring: Insjööringen lever sitt liv i sötvatten, och främst i djupa och klara sjöar. Den trivs i kallt vatten och tenderar att gå djupare under sommaren när ytvattnet blir för varmt.
  • Havsöring: Havsöringen är i grunden samma art som insjööringen, men med skillnaden att havsöringen lever i havet. När öringen är stor nog, vanligtvis mellan 1-5 år, vandrar de ut till havet för att växa sig stora, innan den återvänder till sötvatten för att leka.
  • Bäcköring: Bäcköring är en annan variant av öring som har en stark koppling till den bäck där de föddes. Bäcköringen är oftast mindre än insjö- och havsöringar och har en maximal vikt på omkring 1-1,5 kg.

Öringens utseende

Öringen anpassar sitt utseende beroende på vad den lever så att den bättre kan smälta in i sin omgivning. Detta beror på att öringens hud kan absorbera ljusets våglängder som sedan används för att signalera till fiskens hormonsystem att ändra till en specifik färg.

Generellt sätt så har dock öringen en långsträckt kropp med små fjäll. Insjööringen och bäcköringen har sedan en rygg som är mörkgrön eller brun, medan sidorna är ljusare, prydda med distinkta svarta och röda prickar. Havsöringen har däremot en betydligt mer silverfärgad ton när den befinner sig i havet.

Under bra förhållanden kan öringen också bli ganska stor och det finns insjööringar och havsöringar som kan väga upp till 15 kilo. Däremot är den bäcklevande varianten, samt öringar som lever i näringsfattiga vatten, såsom fjälltjärnar, betydligt mindre och de når sällan en vikt högre än 1 kilo.

Lek och Fortplantning

Öringen leker under hösten syrerika vattendrag med stenig botten. Honorna gräver gropar i gruset där de lägger sina ägg, som sedan befruktas av hanarna. Efter leken täcker honorna äggen med grus.

Äggen kläcks sedan under våren, och de små öringarna stannar sedan i bäcken tills de är tillräckligt stora för att vandra ut till sjön eller havet för att bli en insjööring eller havsöring. Det finns dock också de öringar som väljer att fortsätta sitt liv i bäcken som bäcköring.

havsöring fångad på skeddrag

Tekniker för Öringsfiske

Det finns flera tekniker för öringsfiske, och i det här avsnittet ska vi dyka djupt in i några av de tekniker som kan användas och hur du kan använda dem effektivt.

Oavsett vilken fiskemetod du använder dig av är det däremot viktigt att röra på sig när man fiskar efter öring, och vara en aktiv fiskare. Detta är exempelvis något som Svenskt Fiske tog upp när de intervjuade Peter Alexandersson. Det bästa är att ta några kast på en plats och gå vidare.

Spinnfiske

Spinnfiske är en populär teknik när det gäller öringfiske. Här använder man ett haspelspö och olika typer av drag för att locka öringen att nappa.

De mest populära dragen för öring är:

  • Skeddrag: Ofta effektivt i klart vatten och under sommaren då öringen jagar. Det är också väldigt populärt att använda skeddrag när man fiskar havsöring.
  • Spinnare: Väldigt bra i grumligt vatten eftersom draget skapar vibrationer som lockar öringen. Min upplevelse är att mörka spinnare funkar bäst.
  • Wobblers: Simmar på ett sätt som efterliknar fisk och är mycket effektiva när öringen jagar, särskilt under tidig morgon eller sen kväll.

Flugfiske

Flugfiske är en annan klassisk teknik för öringfiske. Detta är en teknisk metod där man använder mycket lätta drag, så kallade flugor, för att imitera olika typer av insekter.

En av de mest framträdande formerna av flugfiske är nymffiske. Detta är särskilt effektivt under sommaren när insekterna kläcks i överflöd. Inom nymffiske är målet att få din fluga att se ut som en insekt som simmar strax under ytan, vilket ofta attraherar öring som är på jakt efter ett lätt byte. Det är viktigt att observera insekternas beteende och försöka matcha flugans rörelse så nära som möjligt för att öka chansen för hugg.

  • Nymffiske: Effektivt på sommaren när insekterna kläcks. Inom nymffiske är målet att få flugan att se ut som en insekt som simmar strax under ytan, vilket ofta attraherar öring som är på jakt efter ett lättare byte.
  • Torrflugor: Detta innebär att flugan ligger på vattenytan, vilket är särskilt effektivt när det finns ett överflöd av insekter på vattenytan, vilket ofta är fallet under tidiga morgnar eller kvällar.

Bombarda

Bombardafiske är en teknik som kombinerar spinnfiske och flugfiske. Man använder ett bombarda-flöte för att kunna kasta ut lätta flugor långt. Det är en särskilt effektiv metod om man vill fiska med fluga, men behöver komma ut långt i sjön när man kastar.

Det finns också tre typer av bombarda flöten för att man ska kunna variera sitt fiske och fiska på olika djup. Sjunkande flöten sjunker snabbt och är lämpliga om man vill fiska på större djup, flytande flöten är effektivt om man vill fiska på ytan. Sedan finns också intermediate-flöten som nästintill svävar i vattnet och sjunker mycket långsamt.

Dropshot

Dropshot är en annan fiskemetod som funkar lika bra för öring som den gör för abborrfisket. Vid dropshotfiske använder man en speciell dropshotrigg där en vikten är fäst i änden av huvudlinan och en krok med bete är fäst en bit ovanför vikten på huvudlinan.

Detta gör att man fiskar väldigt nära botten, där betet svävar 20-30 centimeter ovanför. Detta kan vara särskilt effektivt om man upplever att öringen går väldigt djupt.

För att lyckas med dropshot är det också viktigt att du fiskar väldigt långsamt och gör små ryck för att få betet att röra sig framåt.

öring fångad på spinnare

Platser för Öringsfiske

Det finns många platser där det går att hitta öring i Sverige, och framförallt längre upp i landet om du är på jakt efter insjööring och bäcköring. På kustområdena går det istället att hitta havsöring på många platser, och det finns även flera put and take-sjöar där det också går att hitta insjööring.

Fjällmiljöer

Om du vill fiska öring i dess naturliga habitat, så är det fjällen som du ska söka dig till såsom i Lappland och i Jämtland.

Fjällmiljöerna i norra Sverige är hem för många vattendrag och sjöar som är rika på öring, men det går också att fånga stor öring våra största sjöar, Vänern och Vättern.

Två exempel på fjällmiljöer som är väldigt populära bland sportfiskare är Stora Lulevatten i Norrbotten, samt många sjöar runt Storuman där det fångats stora öring.

Put and Take-sjöar

Längre ner i Sverige hittar man också insjööring, men ofta i så kallade Put and Take-sjöar. Detta är sjöar där fisk aktivt sätts ut. För dig som vill fiska insjööring, inte har möjlighet att resa till fjällen så kan detta vara ett alternativ.

Om du vill hitta bra put-and-take sjöar så finns det en lista på Sportfiskeguide.se som du kan kolla in.

Kustområden för Havsöring

För de som är intresserade av att fiska havsöring är Sveriges kuster fulla av möjligheter. Havsöringen går att hitta längs hela kusten, såsom längs hela västkusten, ostkusten och i Skåne.

Jag har mest fiskat på västkusten och där runt Bohuslän finns det exempelvis väldigt bra fiske. Om du bor i Göteborg kan jag också rekommendera att testa Amundön, där jag själv har fiskat en hel del.


Du kanske också gillar