stor fisk

Fiskerekord i Sverige 2023 (11 vanliga arter)

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Är du nyfiken på vad fiskerekordet är för vanliga svenska fiskar som abborre, gädda eller gös? Sveriges sötvatten är hem för en mångfald av fiskarter, och bland dem lurar några riktiga jättar.

I denna artikel kommer vi att utforska de mest imponerande fiskerekorden för 11 vanliga arter i svenska sötvatten.

1. ABBORRE (Perca fluviatilis)

Rekord: 3,150 kg, 51 cm (1985, Hällers myr, Västra Götaland)

Ofta fångad på spinnfiske eller mete, så är abborren en riktigt favorit bland sportfiskare. Men det 38-åriga svenska aborrekordet som togs pimpelfiske har visats sig vara mycket svårt att slå. En väcker detta rekord intresse för nya generationer fiskare.

2. GÄDDA (Esox lucius)

Rekord: 21,070 kg, 128 cm (2016, Vättern, Olshammar, Örebro)

Gäddan, som vanligtvis fångas med metoder spinnfiske, jerkbait eller trolling, fortsätter att överraska sportfiskare. Det ganska nyligen rekordet från 2016 visar också att det finns fortsatt rum för innovation inom gäddfisket. Än kan det finnas stora gammelgäddor som lurar.

3. BRAXEN (Abramis brama)

Rekord: 8,700 kg, 80 cm (2022, Rögle dammar, Skåne)

Braxen är en art som ofta fångas på mete eller feederfiske. Detta nya rekord, som fångades förra året visar på att det fortsatt finns stora braxar kvar. Det visar på en spännande framtid för braxfisket.

4. GÖS (Sander lucioperca)

Rekord: 12,530 kg, 97 cm (2014, St. Nätaren, Småland, Jönköping)

Gösen fångas vanligtvis på metoder som vertikalfiske och spinnfiske. Rekordet har stått i 9 år och denna gösen fångades självklart på vertikalfiske, vilket kanske är den mest populära metoden för gös.

5. LAKE (Lota lota)

Rekord: 8,500 kg, 98 cm (1996, Ångermanälven, Sollefteå, Västernorrland)

Lake, som ofta fångas på ismete, pimpel eller bottenmete, har ett rekord som stått i 27 år. Frågan är om det kommer att gå att slå detta rekord i framtiden.

6. LAX (Salmo salar)

Rekord: 28,720 kg, 135 cm (1992, NV Hanö, Laxgrundet, Pukaviksbukten, Blekinge)

Detta 31-åriga rekord reflekterar en tid då stora laxar var vanligare och påminner om sportfiskets storhetstid. Tyvärr är det idag svårt att tänka sig att detta rekordet skulle slås i närtid. Idag fångas det betydligt mindre laxar.

7. ÅL (Anguilla anguilla)

Rekord: 3,725 kg, 108 cm (1982, Västby, Ockelbo, Gävleborg)

Ålen, som tidigare oftast fångades på bottenmete, har nu ett 41-årigt rekord som påminner oss om en tid då ålfiske var mer allmänt förekommande och en fredad arts mystik.

8. HARR (Thymallus thymallus)

Rekord: 2,850 kg, 63 cm (1986, Pite älv, Harrejaur, Norrbotten)

Harr fångas ofta med flugfiske och spinnfiske. Det 37-åriga rekordet är en dröm för harrfiskare som letar efter en större fångst.

9. RÖDING (Salvelinus spp.)

Rekord: 10,830 kg, 80 cm (2007, Landösjön, Jämtland)

Rödingen, som ofta fångas på isfiske eller trolling, erbjuder helt klart en spännande fångst. Det 16-åriga rekordet visar rödingens potential och inspirerar till nya äventyr.

10. SUTARE (Tinca tinca)

Rekord: 5,460 kg, 63 cm (2006, Antorpa sjö, Laholm, Halland)

Sutare, som vanligtvis fångas på bottenmete eller mete, har ett 17-årigt rekord som påminner om denna artens charm och utmanar sportfiskare att utforska våra sötvatten.

11. KARP (Cyprinus carpio)

Rekord: 32,450 kg, 99 cm (2017, Stubbetorpssjön, Blekinge)

Karpen fångas vanligtvis på metoder som bottenmete eller feederfiske. Och detta rekord, som fångades för bara 6 år sedan, visar på att det finns stora karpar kvar i våra vatten.


Du kanske också gillar