fiskelina på haspelrulle

Vad ska man välja för fiskelina?

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Fiskelinan fungerar som en länk mellan dig och fisken, och valet av fiskelina kan påverka allt ifrån din kastlängd och precision till hur bra du kommer att känna av när fisken nappar.

I denna artikeln så kommer vi att gå igenom olika typer av fiskelinor och olika faktorer att överväga vid val av lina.

Olika typer av fiskelinor

Det finns en mängd olika fiskelinor att välja mellan, och varje typ har sina egna unika egenskaper, fördelar och nackdelar. De tre vanligaste typerna av fiskelina är nylonlina (ibland även kallad monofilament), flätlina och fluorocarbon.

För att göra ett välgrundat val av fiskelina är det viktigt att förstå hur dessa skiljer sig åt och vilka situationer de passar bäst för.

Nylonlina

Nylonlina eller monofilament, är den mest traditionella och vanligaste typen av fiskelina. Den är tillverkad av en enda sträng nylon och är känd för sin mångsidighet och låga kostnad.

Fördelar med nylonlina:

 • Mjuk och smidig, vilket gör den enkel att knyta och hantera
 • Bra elasticitet, vilket kan hjälpa till att absorbera plötsliga ryck.
 • Låg kostnad jämfört med andra typer av fiskelina

Nackdelar med nylonlina:

 • Lägre knutstyrka än flätad lina och fluorocarbon.
 • Har en tendens att få minne (kvarvarande krökar) över tid, vilket kan leda till trassel och minskad kastlängd.
 • Lägre känslighet än flätad lina och fluorocarbon, vilket kan göra det svårare att känna napp.
 • Bryts ned av UV-ljus och kan försvagas över tid.

Flätlina

Flätad lina består av flera tunna fibrer som flätas samman för att skapa en stark och tät lina. Den är känd för sin styrka, känslighet och tunna diameter jämfört med nylonlina och fluorocarbon.

Fördelar med flätlina:

 • Mycket hög styrka i förhållande till sin diameter.
 • Nästan ingen töjning, vilket ger en hög känslighet och snabbare krokningsförmåga.
 • Lång hållbarhet och motståndskraftig mot UV-ljus.

Nackdelar med flätlina:

 • Svårare att knyta än nylonlina.
 • Lägre nötningsförmåga och känslig mot skarpa ytor som t ex stenar på botten.
 • Mer synlig i vattnet än fluorocarbon och nylonlina.
 • Högre kostnad än nylonlina.

Fluorocarbon

Fluorocarbon är en typ av fiskelina som är framställd av en polymer bestående av fluorkolföreningar. Den är känd för sin osynlighet i vattnet, styrka och låga töjning.

Fördelar med fluorocarbon:

 • Nästan osynlig i vattnet, vilket gör den svårare för fisken att upptäcka.
 • Bra motståndskraft mot nötning och hög känslighet.
 • Hög slitstyrka och motståndskraft mot UV-ljus.
 • Lämplig för att fiska i klart vatten eller när fisken är skygg.

Nackdelar med fluorocarbon:

 • Stelare och svårare att knyta vilket kräver särskilda knutar för bästa styrka.
 • Högre kostnad än nylonlina och flätad lina.
 • Kan sjunka snabbare än andra typer av fiskelina, vilket kan vara en nackdel vid vissa fiskeförhållanden.
 • Har en tendens att få minne (kvarvarande krökar) över tid, vilket kan leda till trassel och minskad kastlängd.
fiskelinor

Vilken fiskelina ska man välja?

För att välja rätt fiskelina utifrån de tre vanligaste typerna av fiskelina – nylonlina, flätlina och fluorocarbon – så är det viktigt att överväga dina specifika fiskebehov och situationer, eftersom varje fiskelina har sina egna fördelar och nackdelar.

Om mångsidighet, låg kostnad och elasticitet är viktiga faktorer för dig, kan nylonlina vara det bästa alternativet. Nylonlina är mjuk, smidig och enkel att knyta, men du kan behöva kompromissa med känslighet, knutstyrka och hållbarhet över tid, eftersom nylon bryts ned av UV-ljus och kan skapa trassel.

Om du värdesätter styrka och känslighet så kan flätlina vara det rätta valet. Denna lina är stark och lämplig för långa kast. Men tänk på att den kan vara svårare att hantera och att den är mer känslig mot skarpa ytor som t ex stenar på botten.

Fluorocarbon kan vara det bästa valet om du fiskar i klart vatten eller när fisken är skygg, eftersom linan är nästan osynlig i vattnet och har hög motståndskraft mot nötning och UV-ljus. Samtidigt är fluorocarbon dyrare än både nylonlina och flätad lina.

Om man vill dra nytta av två linors egenskaper, som flätlinas styrka och längre kast, tillsammans med fluorocarbon osynlighet och motståndskraft mot nötning, så kan man också använda sig av flätlina med en tafs av fluorocarbon-lina längst ut.

Detta är en bra lösning för att få bästa möjliga prestanda utifrån olika linors egenskaper.

Hur väljer man rätt tjocklek på fiskelina?

Den optimala tjockleken på fiskelinan beror på typen av lina man använder, eftersom olika typer har olika egenskaper och styrka. Samt så presterar också fiskelinor olika bra under olika fiskeförhållanden och tekniker.

Nedan går vi igenom hur man väljer rätt tjocklek på fiskelina utifrån olika faktorer.

Målfiskens storlek och styrka

Större och starkare fiskar, såsom gäddor och stora gösar, kommer att kräva ofta en tjockare och starkare lina som kan hantera deras kraftiga rörelser och undvika att linan går av.

När du väljer lina för dessa fiskar kan det vara lämpligt att använda en lina med en högre brottstyrka och tjocklek, exempelvis 0,30–0,40 mm för nylonlina och fluorocarbon eller 0,15-0,20 för flätlina.

Medan om du fiskar mindre och mer försiktiga fiskar som abborre och sik kräva en tunnare lina. För dessa fiskar kan en lina med en tjocklek på cirka 0,20–0,30 mm nylonlina och fluorocarbon eller flätlina på 0,10-0,15 vara lämplig, beroende på förhållanden och fisketeknik.

Fiskeförhållanden

Om du fiskar i områden med mycket vegetation, som vassbälten och sjögräs, eller områden med mycket strukturer, som steniga bottenförhållanden och trädrötter, kan en tjockare som är mer slitstark vara fördelaktig om man skulle fastna.

Vid dessa fiskeförhållanden är det också lätt hänt att en flätlina skadas om den nöts mot hinder. Vid dessa tillfällen kan det vara bra att använda sig av en annan lina eller en tafs av exempelvis fluorocarbon som är mer motståndskraftig mot nötningen.

Kastlängd och precision

Tunnare linor ger ofta längre kast och bättre precision. Detta kan vara särskilt viktigt vid spinnfiske, där långa och precisa kast kan vara avgörande för att nå avlägsna fiskeplatser och för att presentera betet på rätt sätt.

När du fokuserar på kastlängd och precision kan det vara lämpligt att välja en lina med en mindre tjocklek, men detta beror igen också på målfiskens storlek och styrka.

Samtidigt så behöver du inte alltid ha en lina med en brottstyrka som matchar fisken vikt, utan om du använder dig av slirbromsen så kommer du inte behöva ha en lika tjock lina.

Hur mycket lina man behöver man ha?

För spinnfiske behöver man normalt sett cirka 100 meter lina på haspelrullen. Detta ger tillräckligt med lina för att kasta långt och hantera de flesta fiskesituationer man stöter på vid spinnfiske.

Det är dock viktigt att notera att längden på linan kan variera beroende på vilken typ av fiske du utför och de förhållanden du fiskar under.

I vissa situationer kan det vara fördelaktigt att ha mer lina på rullen. Till exempel vid trolling, när man drar beten efter en båt, så kan det krävas längre lina om man använder sig av djupriggar och planerboards.

I dessa fall kan det vara lämpligt att ha upp till 200 meter eller mer lina på rullen för att säkerställa att man kan nå önskat djup och hålla en god separation mellan betena.


Du kanske också gillar