trollingfiske

Trollingfiske - En komplett guide från nybörjare till proffs

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Trollingfiske är en fiskemetod som går ut på att dra beten eller drag genom vattnet från en båt som rör sig långsamt framåt.

Tekniken kan användas för att fiska efter allt från lax och öring till gädda, gös och abborre. Tack vare att man kan täcka stora områden och nå olika vattendjup kan trollingfiskare effektivt söka efter och hitta fisk som är aktiv och villig att hugga.

I denna artikeln så kommer vi att ge en introduktion till trollingfiske, och gå igenom allt som du behöver veta som nybörjare.

Grundläggande fiskeutrustning för trolling

För att komma igång med trollingfiske behöver du vissa grundläggande utrustningar som är anpassade för den här fisketekniken.

Här följer en översikt över de viktigaste delarna.

Båt och motor

En stabil och sjövärdig båt är kanske det allra viktigaste för trollingfiske, för annars går det inte att trolla.

Båten bör ha tillräckligt med utrymme för att rymma all nödvändig utrustning och de personer som deltar i fisket.

En pålitlig motor med möjlighet att köra på låga hastigheter är också mycket användbar, men om du har en roddbåt går det självklart också att ro och trolla samtidigt.

Trollingrullar och spön

Om du fiskar väldigt djupt så finns det trollingrullar och spön som är specialdesignade för att hantera de tunga beten och djupriggar som ofta används vid trolling.

Trollingrullar har ofta en linräknare som hjälper dig att hålla koll på hur mycket lina som är ute, vilket är viktigt för att kontrollera betets djup.

Om du däremot fiskar som nybörjare behöver du inte införskaffa dig något specialspö eller rulle, utan då räcker det i många fall med ditt vanliga fiskespö.

Spöhållare

Spöhållare är väldigt användbara vid trolling, eftersom de håller dina spön stadigt på plats medan du fiskar.

Det finns många olika typer av spöhållare, men de gemensamma faktorerna är att de ska vara robusta, justerbara och lätta att använda.

Om du letar efter en spöhållare som är enkel att använda och montera, så kan du kolla in vår artikel med de bästa spöhållarna för 2023.

Beten och drag

Wobblers och skeddrag är de mest populära trollingbeten, men det finns flera aspekter att tänka på när det gäller att välja det mest effektiva betet för din målfisk och de rådande förhållandena.

Färgen på betet kan exempelvis påverka hur väl det syns under vattnet och hur lockande det är för fiskar.

Ljusa och reflekterande färger som silver, guld och vitt har jag upplevt fungerar bra i klart vatten och starkt solljus, medan mörkare färger som blått, grönt och svart kan vara effektivare i grumligt vatten eller vid skymning och gryning.

Betets storlek bör också matcha storleken på den naturliga bytesfisken för den fiskart du vill fånga. Att variera storleken på dina beten brukar också vara bra för att hitta den mest effektiva storleken för dagen.

Betets gång eller rörelse är en viktig faktor för att locka fiskar. Experimentera med olika beten som har olika rörelser och gång för att hitta det effektivaste betet.

Djupriggar och planerboards

Om du är en mer avancerad fiskare så är det inte omöjligt att du kommer använda dig av djupriggar och planerboards, som används för att kontrollera betets djup och position i vattnet.

Djupriggar används för att sänka betet till önskat djup, medan planerboards hjälper till att sprida ut betena så att de inte trasslar ihop sig och för att täcka ett större område.

Ekolod

Ett ekolod hjälper dig att hitta fisk, identifiera strukturer och termokliner samt förstå hur djupet förändras på platsen där du fiskar.

På ett ekolod visas fiskar ofta som bågformade figurer, prickar eller färgade områden på ekolodets skärm. Storleken och formen på dessa ikoner kan ge en uppfattning om fiskens storlek, men det är svårt att urskilja fiskarter på ett ekolod.

Ekolodet kan också hjälpa dig att hitta intressanta bottenstrukturer som rev, sjunkna träd, klippor normalt sätt kan vara produktiva fiskeplatser.

Vill du veta mer hur ett ekolod fungerar? Läs mer här.

ekolod vid fiske

Val av fiskeplats och förberedelser

För att öka chansen för framgångsrikt trollingfiske är det viktigt att noggrant välja ut fiskeplats och förbereda sig ordentligt.

Här är några faktorer att tänka på när du planerar ditt trollingfiske.

Kartstudier och lokalkännedom

En grundlig studie av sjökort och sjöns djupkartor kan göra stor skillnad när det gäller att hitta de bästa fiskeplatserna.

Djupkartor för sjöar ger exempelvis en detaljerad information om sjöns bottenförhållanden och genom att studera dessa kan du identifiera potentiellt produktiva fiskeplatser.

När du studerar djupkartor är det viktigt att uppmärksamma följande:

 • Djupkonturer: Kurvor som följer samma djuplinjer kan indikera en sluttning eller en kant där fiskar kan patrullera för att jaga betesfisk.
 • Snabba djupförändringar: Områden där djupet ändras snabbt kan vara samlingsplatser för fisk som söker skydd och föda.
 • Inlopp och utlopp: Flodmynningar, bäckar och andra inlopp och utlopp i sjöar kan också vara attraktiva platser för fisk som söker syrerikt vatten och föda.

Utöver att studera kartor är lokalkännedom ovärderlig om du fiskar på ett nytt ställe.

Du kan exempelvis prata med lokala fiskare, sportfiskeguider och anställda på närliggande sportfiskebutiker för att samla information om bra fiskeplatser och vilka beten som fungerar bäst.

Säsong och tidpunkt

Fiskens beteende och position i vattnet kan variera kraftigt beroende på säsong och tidpunkt på dygnet.

Under vår och höst brukar fiskar som lax och öring vara mer aktiva och söka sig till grundare vatten för att jaga betesfisk. Medan under sommartid så kan dessa arter gå djupare för att söka svalare temperaturer.

Tidig morgon och sen eftermiddag brukar också vara bra tider för fiske, då många fiskarter är mer aktiva och söker föda.

Dessutom kan skymning och gryning erbjuda lägre ljusförhållanden som gör det svårare för fiskar att upptäcka krokar vilket kan öka chansen för hugg.

Väder och vattenförhållanden

Väder och vattenförhållanden spelar en avgörande roll när det gäller trollingfiske.

Här är några aspekter att tänka på:

 • Vind: Vind kan påverka var fiskar befinner sig och hur de rör sig i vattnet. En lätt till måttlig vind kan skapa rörelse på ytan, vilket kan locka en del fiskar att jaga närmare ytan. Kraftigare vindar kan dock göra det svårare att kontrollera båten och utrustningen.
 • Temperatur: Vattentemperaturen kan ha stor inverkan på fiskens aktivitet och beteende. Vissa arter trivs i varmare vatten, medan andra föredrar kallare förhållanden.
 • Solsken och molnighet: Generellt sett är fiske bättre vid grumligt vatten och molnigt väder, då fiskarna känner sig tryggare och är mer benägna att jaga betesfisk nära ytan. Starkt solljus kan göra fiskar mer skygga och försiktiga, vilket kan innebära att de håller sig djupare i vattnet.
 • Nederbörd och tryckförändringar: Regn kan påverka fiskens beteende på olika sätt. Regn kan syresätta vattnet och locka fisk att bli mer aktiva, medan ett kraftigt tryckförändring kan störa fiskens sinnesorgan och göra dem mindre benägna att jaga.

Genom att noggrant överväga och förbereda dig för faktorer som kartstudier, säsong, tidpunkt, väder och vattenförhållanden kan du öka chansen för framgångsrikt trollingfiske.

öring fångad på trollingfiske

Trolling efter olika fiskarter

För att lyckas med målinriktat trollingfiske är det viktigt att anpassa ditt fiske efter den specifika art du vill fånga.

Här följer en mer detaljerad och nyanserad beskrivning av trollingfiske för olika arter.

Trolling för lax och öring

Lax och öring är populära målarter för trollingfiskare, särskilt i större Vänern och Vättern.

För att öka chansen att fånga dessa arter bör du anpassa beten, djup och hastighet efter deras vanor och preferenser.

Lax och öring föredrar ofta kallare vatten och kan befinna sig på olika djup beroende på årstid och vattentemperatur.

 • Beten: Använd beten som imiterar naturligt förekommande bytesfisk i området, såsom wobblers och skeddrag. Variera färger och storlekar för att hitta det som fungerar bäst för dagen.
 • Djup: Använd djupriggar och linräknare för att kontrollera betets djup baserat på var ni ser fisken på ekolodet.
 • Hastighet: Trollinghastigheten för lax och öring ligger vanligtvis mellan 1,5 och 3,0 knop, men kan variera beroende på beten och fiskens aktivitetsnivå. Variera hastigheten för att hitta den optimala för dagen.

Trolling för gädda och gös

Gädda och gös är två andra populära målarter för trollingfiske i sötvatten.

Dessa rovfiskar kan hittas både i grundare och djupare vatten, beroende på årstid och väderförhållanden.

 • Beten: Använd större beten för att locka gäddan och mindre beten för gös. Större wobblers och stora skeddrag är populära val för gäddfiske, medan mindre wobblers fungerar bra för gös.
 • Djup: Gäddan kan befinna sig både i grundare och djupare vatten, medan gösen ofta befinner sig vid djupare strukturer och kanter. Använd djupriggar och planerboards för att täcka olika djupzoner och hitta var fiskarna är aktiva.
 • Hastighet: Trollinghastigheten för gädda och gös kan variera mellan 1 och 4 knop. Gäddan kan föredra en snabbare hastighet, medan gösen ofta är mer benägen att hugga vid lägre hastigheter omkring 1,3 knop.

Trolling för abborre och andra fiskarter

Trolling kan också användas för att fiska efter abborre och andra sötvattensarter.

 • Beten: Använd mindre beten som små wobblers, spinnare och skeddrag för att imitera de mindre bytesfiskar som dessa arter föredrar.
 • Djup: Abborre och andra arter kan befinna sig på olika djup beroende på årstid och väderförhållanden. Under sommaren kan abborren befinna sig i både grundare och djupare vatten, medan den under hösten ofta samlas kring djupare strukturer och kanter.
 • Hastighet: Trollinghastigheten för abborre och andra sötvattensarter kan variera mellan 1 och 3 knop.

Tips för att öka framgången i trolling

För att förbättra ditt trollingfiske är det viktigt att vara flexibel och prova olika strategier.

Här följer några mer detaljerade och konkreta tips som kan hjälpa dig att förbättra ditt trollingfiske.

1. Använd doft och starka färger

Att tillsätta doftämnen eller använda beten med inbyggd doft kan göra dem mer attraktiva för fiskar. Exempelvis kan doftspray appliceras direkt på betena för att locka mer fisk.

När det gäller färger, variera dina beten för att hitta den mest effektiva färgen för dagen.

Ljusa och reflekterande färger som silver, guld och vitt kan fungera bra i klart vatten och starkt solljus, medan mörkare färger som blått, grönt och svart kan vara effektivare i grumligt vatten eller vid skymning och gryning.

2. Testa olika beten och tekniker

Var flexibel och anpassa dig efter förhållandena. Om ett visst bete eller teknik inte fungerar, byt och prova något annat.

Till exempel, om wobblers inte ger resultat, så kan du testa att prova ett skeddrag eller varför inte byta till en wobbler med en mer skrikig färg.

3. Trolling i olika vattendjup och temperaturer

Fiskens position i vattnet kan variera beroende på årstid, vattentemperatur och väderförhållanden. Använd djupriggar, planerboards och linräknare för att täcka olika vattendjup.

Vissa fiskar, som lax och öring, har jag upplevt föredrar kallare vatten och kan vara mer aktiva på större djup, medan andra arter, som abborre och gös, kan befinna sig på olika djup beroende på årstid, tid under dagen och temperatur.

4. Variera hastigheten och sväng emellanåt

Att variera hastigheten och riktningen under trolling kan göra stor skillnad i antalet hugg du får.

Exempelvis kan en hastighetsökning från 2,5 knop till 3 knop få ett bete att plötsligt bli mycket mer lockande för en fisk. Gör även regelbundet svängar med båten för att täcka olika områden och presentera betet på olika sätt.

När du gör en sväng kommer nämligena betena på ena sidan av båten att gå långsammare, medan betena på den andra sidan kommer att gå snabbare. Detta kan locka fisken att hugga när de upptäcker en plötslig förändring i betets rörelse.


Du kanske också gillar