laxar som simmar

Är det nu som laxens framtid kommer avgöras?

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Östersjölaxens framtid balanserar nu på en skör tråd, och istället för att följa forskarnas råd och välja hållbara vägar framåt, har politiker under en längre tid fortsatt hamna i en intensiv strid om fiskekvoter.

Till exempel, trots klara tecken på att bestånden av sill och strömming är i fara, har redan EU:s ministerråd beslutat om fiskekvoter för 2024 som inte ens verkar ta denna varning på allvar.

Detta har i sin tur kastat en mörk skugga över de viktiga beslut som snart väntar för laxens framtid i områdena 29N och 30N.

Vetenskapens varningar kontra politikens kortsiktighet

Forskare har sedan länge slagit larm om att Östersjölaxens framtid är osäker. Internationella havsforskningsrådet, ICES, har till och med rekommenderat ett totalt fiskestopp i vissa områden för att rädda laxbestånden..

Men trots detta väljer politiker att bortse från vetenskapen. De har istället prioriterat kortsiktiga ekonomiska intressen framför långsiktig hållbarhet, vilket leder till beslut som tillåter fortsatt fiske.

Men vad blir konsekvenserna? Att ignorera forskarnas råd för tillfälliga ekonomiska vinster skapar en ohållbar situation. Överfiske idag leder till minskade bestånd imorgon, vilket i sin tur kommer att skada hela fiskeindustrin och ekosystemet mycket hårt. Men hade kunnat likna det som en dominoeffekt där dagens besparingar blir morgondagens kostnader.

Experter som Thomas Johansson från Stiftelsen för Östersjölaxen har bland annat framhållit problemet med politikers nonchalans inför vetenskapen. "Det är mycket märkligt att politiker sätter sig över det forskare och vetenskapen," säger han.

Han säger fortsatt "Vi får rapporter från yrkesfiskare som säger att havet är tomt men politikerna tror fortfarande att det går att kompromissa med naturen".

Men även om detta låter som en hopplös situation, finns det fortfarande en chans att rädda laxen. Det är dock viktigt att vi agerar nu.

Beslutet framåt: En väg mot återhämtning

Forskare och miljöförespråkare har ropat efter ett totalstopp av fisket för att ge hotade bestånd en chans att återhämta sig. Men samtidigt har det enda förslag som diskuterats bland ministrar är att försena fiskestarten av lax till den 20 maj i stället för den 1 maj, vilket foskare menar på är otillräckligt.

Om vi vill att laxbestånden ska bevaras kommer vi nämligen behöva att göra mer. För annars kommer vi inte snart ha någon lax kvar i våra svenska vatten. Johansson menar bland annat på att "Allt annat än ett totalstopp är verkningslöst."

Om laxen och andra viktiga arter i Östersjöns vatten ska ha en framtid, krävs det alltså omedelbara och radikala förändringar i dagens fiskepolitik. Vi måste helt enkelt tänka mer långsiktigt.

Det ska inte vara så att endast dagens ekonomiska intressen får diktera förvaltningen av våra naturresurser till den grad att vi förlorar dem helt och hållet. För det handlar inte bara om laxen, utan om hela ekosystemet. Och det är något som vi alla är beroende av.

Men det finns också hopp. Det finns fortfarande tid att rädda laxen och andra hotade arter. Dokumentären Fiskarnas rike, som är tillgänglig på SVTPlay, visar bland att på att rätt fiskeåtgärder och förvaltningsstrategier kan göra stor skillnad.

Dokumentären visar också på att det går att kombinera ekonomiska mål med ekologisk hållbarhet genom att anamma metoder som är både ansvarsfulla och vetenskapligt grundade.

Vad kan vi själva göra för att hjälpa laxen?

Men vad kan vi själva göra för att hjälpa laxen? Även om det är politikerna som fattar besluten, finns det fortfarande saker som vi kan göra för att påverka. Här är några tips:

  • Välj ansvarsfullt i fiskdisken: Var en medveten konsument. När du handlar fisk, se till att fisken är märkt med MSC eller ASC. Välj också gärna arter som inte är hotade.
  • Informera dig själv och andra: Kunskap är makt. Ta reda på mer om laxens situation och sprid den informationen vidare. En välinformerad allmänhet är en viktig faktor i att påverka både marknaden och politiska beslut. Ett tips är att börja att se dokumentären “Fiskarnas rike” på SVTPlay.
  • Kontakta politiker: Använd din röst för att påverka. Skicka ett mail eller varför inte brev till politiker och förklara vikten av att skydda laxbestånden. Uppmana dem att lyssna på vetenskapliga råd och agera därefter.
  • Bidra ekonomiskt eller med din tid: Stöd de organisationer såsom Stiftelsen för Östersjölaxen som kämpar för laxens överlevnad. Genom donationer eller frivilligarbete kan du hjälpa till att finansiera viktig forskning och bevarandeinsatser.
  • Sprid ordet: Diskutera gärna ämnet med familj och vänner. Ibland kan en enkel konversation leda till att andra också blir engagerade i frågan.

Källor:

Stiftelsen för Östersjölaxen, Nu pågår ett politiskt spel med laxens framtid i vågskålen, https://balticsalmonfund.com/nu-pagar-ett-politiskt-spel-med-laxens-framtid-i-vagskalen/

SVT, Fiskarnas Rike, https://www.svtplay.se/fiskarnas-rike


Du kanske också gillar