isfiske

Innan du går på isen - Säkerhetstips för isfiskare

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Vad ska man tänka på när man ger sig ut på isen? Isens oförutsägbara natur kräver att vi är väl medvetna om de potentiella farorna och alltid förberedda för det oväntade.

I denna artikeln kommer vi därför gå igenom ett antal säkerhetstips för dig som planerar att ge dig ut på isen. Från att förstå hur man bedömer isens stabilitet till att känna till den nödvändiga säkerhetsutrustningen.

Hur kan man avgöra om isen är stabil?

Det är onödigt att ta risker när man ger sig ut på isen. Du ska alltid tänka på att bedöma isens stabilitet innan du sker dig ut, men hur gör man det? För att avgöra om isen är stabil innan du ger dig ut på isfiske kan du kolla efter följande:

  • Sprickor och bubblor: Börja med en visuell inspektion för att leta efter sprickor, hål eller mörkare områden i isen, vilket kan indikera svaghet. Var också uppmärksam på bubblor i isen, eftersom stora mängder luftbubblor kan göra isen svagare.
  • Isens färg: Isens färg ger ytterligare ledtrådar: klar, genomskinlig is är oftast starkast och bildas långsamt och homogent, medan vit eller snöig is, som ofta har frusit och tinat flera gånger, kan vara mindre stabil.
  • Ljud från isen: Ljud från isen, som knakande eller poppande, kan indikera att isen expanderar och kontraherar, vilket kan vara ett tecken på instabilitet; regelbundna eller höga ljud bör tas som en varningssignal.

För att få en ännu bättre uppfattning, använd en isborr för att testa isens tjocklek på flera ställen, eftersom variationer är vanliga, och kontinuerlig mätning ger en bra bild av isens generella stabilitet. Tänk bara att börja med att mäta tjockleken på isen nära land innan du ger dig ut längre ut på sjön.

Det är också bra att tänka på att vara extra försiktig kring vissa områden på sjön, såsom nära vasskanten, bryggor och områden där vatten strömmar. Dessa områden tenderar nämligen att ha betydligt svagare is, jämfört med mer öppet vatten.

Hur tjock behöver isen vara för att vara säker?

En tumregel är att isen bör vara minst 5 centimeter tjock för att kunna bära en vuxen människa, men helst ska isen vara ännu tjockare. Jag brukar aldrig ge mig ut på isen om den inte har minst en tjocklek på 10 centimeter, för då vet jag att jag kan vara på den säkra sidan.

När det gäller att använda tyngre fordon som snöskotrar eller terränghjulingar, behöver isen också vara tjockare. Då ska man istället räkna på att isen minst bör vara 15 cm tjock för att säkerställa en stabil och säker yta att färdas på.

Det är dock viktigt att komma ihåg att isens tjocklek kan variera avsevärt över en och samma sjö eller vattendrag. Bara för att du mäter en viss tjocklek på en plats betyder det inte att hela sjön har samma tjocklek, vilket vi nämnde tidigare.

Kan man ge sig ut på isen vid plusgrader?

Att ge sig ut på isen vid plusgrader kan vara riskabelt och kräver en stor försiktighet. När temperaturen stiger till plusgrader försvagas isen kraftigt. Isens struktur bryts ner, och det bildas vattenlager på isens yta, vilket gör den halkig och svårare att bedöma för ögat.

Trots detta är det inte omöjligt att vistas på isen under plusgrader, särskilt om det varit en längre period med minusgrader tidigare. Men det är viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och kräver en individuell bedömning.

Om det skulle vara plusgrader tycker jag till och med att du ska kontrollera isens tjocklek ännu mer noggrant för att vara på den säkra sidan.

isborr som sitter fast i isen

Vilken säkerhetsutrustning behöver du?

När du ger dig ut på isen ska du alltid ha rätt säkerhetsutrustning för att förbereda dig för eventuella nödsituationer. Grundläggande utrustning som är viktig att inkludera är isdubbar, räddningslina och ispik eller isborr.

  • Isdubbar: Dessa är ett ovärderligt redskap om du skulle råka falla genom isen. Isdubbarna används för att få grepp på den hala ytan, vilket gör det möjligt för dig att dra dig upp ur vattnet. De är oftast designade för att bäras runt halsen för snabb åtkomst i en nödsituation.
  • Räddningslina: En räddningslina kan vara livräddande om någon faller genom isen. Linan bör vara tillräckligt lång för att nå över ett säkert avstånd och stark nog att hålla för en persons vikt. Den kan användas för att dra en person som fallit genom isen tillbaka till säkerheten.
  • Ispik eller isborr: En ispik eller isborr används inte bara för att göra hål till fisket, utan är också en avgörande del av utrustningen när det gäller issäkerhet. Dessa verktyg kan användas för att testa isens tjocklek och kvalitet, vilket är grundläggande för att kunna avgöra om isen är säker att beträda.

Dessa tre föremål är essentiella och bör alltid medföras när du ger dig ut på isen, oavsett om du är ensam eller i grupp. Utöver isdubbar och räddningslina, kan det ibland också vara smart att ha med sig en visselpipa, samt en mobiltelefon i en vattentät påse för att kunna larma räddningstjänsten om olyckan skulle vara framme.


Du kanske också gillar