göta äv

Fiska i Göta Älv: Älvens fiskearter och tips

Lucas Rosvall fiskar
Publicerad av Lucas Rosvall
den

Med sina 93 kilometer utsträckning från Vänern till Göteborgs hamn, erbjuder Göta älv ett imponerande fiske med en mängd olika fiskarter.

I Göta älv hittar du fiskar från storvuxen gädda, till silverblanka laxar och den mystiska och skygga öringen.

Fiskarter i Göta älv

Göta Älv bjuder på en fascinerande blandning av fiskarter som samlas i dess vatten, och nedan kommer vi att gå igenom några av de mest intressanta och populära fiskarterna som du kan hitta i Göta Älv.

 • Abborre - Abboren är rikligt förekommande i Göta Älv kan fångas med både spinnfiske och mete.
 • Gädda - Gäddan är vanlig i Göta Älv och den fångas vanligtvis genom spinnfiske, jerkbaitfiske och trolling.
 • Mört - Mörten är en vanlig fisk i Göta Älv och tillhör vitfiskfamiljen. Den är en populär fisk att meta efter och kan också användas som betesfisk för att locka större rovfiskar.
 • Lax - Laxen är en vanlig och eftertraktad fisk i Göta Älv. Laxen är mycket populär bland flugfiskare, men kan även fångas med spinnfiske.
 • Braxen - Braxen är en annan vanlig fisk i Göta Älv. Braxen fångas ofta genom mete och är populär för sitt kämpande beteende när den är krokad.
 • Id - Id är en annan vanlig vitfisk i Göta Älv. Den har en långsträckt kropp och små fjäll, och är känd för att simma i stim. Id fångas främst genom mete och är en populär sportfisk.
 • Färna - Färnan är en vanlig vitfisk i Göta Älv, med en mörkare rygg och ljusare sidor. Den fångas vanligtvis med mete.
 • Löja - Löja är små, vanliga fiskar i Göta Älv som ofta simmar i stora stim. De är viktiga som föda för rovfiskar och kan användas som betesfisk.
 • Björkna - Björknan är en vanlig vitfisk i Göta Älv med en hög, sammanpressad kropp och mörk rygg.
 • Gös - Gös förekommer normalt i Göta Älv. Gös fångas främst genom spinnfiske och vertikalfiske, men kan även fångas på mete.
 • Öring - Öringen är en normalt förekommande fisk i Göta Älv. Öring är eftertraktad bland sportfiskare och fångas oftast med flugfiske och spinnfiske.
 • Sutare - Sutaren är en normalt förekommande bottenlevande fisk i Göta Älv. Sutare fångas vanligtvis genom bottenmete och är känd för att suga i sig bottenorganismer.
 • Karp - Karp är en normalt förekommande fisk i Göta Älv och är känd för sin styrka och uthållighet. Karpfiske kräver speciella tekniker och redskap, och karpen fångas vanligtvis med mete.
 • Havsöring - Havsöringen förekommer i lite mindre mängder i Göta Älv, och främförallt i närheten av Göteborgs hamnen. Havsöringen fångas oftast med flugfiske och spinnfiske.
 • Lake - Laken är en lite mindre vanlig fisk i Göta Älv. Lake fångas främst genom bottenmete och är en utmaning för sportfiskare på grund av dess ovanliga beteende.
 • Ål - Ålen är mycket sällsynt i Göta Älv men det har tidigare fångats ål i Göta älv. Ålen är däremot hotad i Sverige, och det är därför viktigt att följa gällande regler och rekommendationer för att skydda denna art.

Bästa fiskeplatser längs Göta Älv

Göta Älv erbjuder en mängd olika fiskeplatser för alla typer av fiskeentusiaster. Oavsett om du är ute efter att fånga en stor rovfisk, njuta av mete efter vitfisk eller söka efter den åtråvärda laxen och öringen, finns det många platser längs älven som passar dina behov.

För dig som är intresserad av att fiska gädda och abborre, så kan vikar och uddar vara utmärkta fiskeplatser. Däremot kan det ibland behövas båt för att komma åt de bästa platserna.

Gös och större gädda trivs också ofta i djuphålor och strömkanter där bytesfisk samlas.

Om du föredrar att fiska vitfisk, är vassbälten och lugna bakvatten utmärkta platser att börja. Många vitfiskar, som braxen och mört, trivs nära vassbälten där de kan hitta skydd och föda.

Id och björkna söker ofta lugna bakvatten där de kan simma i stim och leta efter föda.

För dig som är ute efter att fiska lax och öring, rekommenderas snabba strömmar och forsar där fiskarna kan jaga bytesfisk och hitta syrerikt vatten. Ett konkret exempel på en utmärkt plats för laxfiske är Lilla Edet, vilket är ett av Svergies bästa laxfiskevatten.

Djuphålor vid strömkanter är också bra platser att prova, eftersom lax och öring ofta vilar där mellan sina vandringar uppströms.

Hållbart fiske och fiskeregler

Innan du ger dig ut och fiskar längs Göta älv är det viktigt att förstå de regler och förpliktelser som gäller, så att du kan bidra till att skydda både fiskbestånden och den omgivande naturen.

I detta avsnitt kommer vi därför att titta närmare på olika fiskeregler som gäller i Göta älv.

Fiskekort

För att fiska i Göta Älv och många andra vatten i Sverige behöver du ett fiskekort. Fiskekortet ger dig rätt att fiska i specifika områden och det är viktigt att följa de regler och bestämmelser som gäller där.

Eftersom Göta älv är mycket stor är området indelat i olika delar och beroende på vart du fiskar kan du komma att behöva olika fiskekort.

Beroende på vart du planerar att fiska behöver du därför själv kolla upp vilka regler som gäller för området. Inom vissa områden i Göta kanal där det är mycket båttrafik kan det också finnas förbud mot att fiska.

Skydd av hotade arter och miljö

När du fiskar är det viktigt att vara medveten om hotade arter och att respektera deras livsmiljöer.

I Göta Älv är till exempel ålen en hotad art och det är viktigt att följa gällande regler och rekommendationer för att skydda denna unika fisk.

Undvik också att störa fåglar och andra djur som lever nära fiskevattnet samt att inte lämna skräp eller släppa ut miljöfarliga ämnen i vattnet.


Du kanske också gillar